ลูกของคุณ ควรจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ไหม?

ในประเทศไทย

  • ทักษะภาษาอังกฤษดี จะสัมพันธ์อย่างมากกับเกรดเฉลี่ยสูงๆ (GPA)
  • 85% ขององค์กรข้ามชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงาน
  • วารสารวิชาการกว่า 80% ของเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
  • ทุกปี มีหนังสือมากกว่า 3 ล้านเล่ม ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
  • ภาพยนตร์กว่า 80% ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก

Fun

Interactive Activities

Reading

Speaking

Listening

Writing

Designed for Learning

Designed by Andrew Matthews, MEd, IELTS Examiner, 20 years teaching in SE Asia including Chulalongkorn University, MUIC, RMIT and Satit Pathumwan Demonstration School.

Motivation through fun, interactive activities

Reading, writing, listening, speaking

Be ready for English at high school and university

Start at CEFR A1 and build to CEFR B2 and beyond

Testimonials

What Do Our Members Say About Us?

My daughter loves English 1. The activities are fun, but also I can see and hear the progress she is making. She goes back to the lessons everyday without me nagging her, which is amazing. We can't wait for the next courses!

I just can't believe how much is in this course. There are hundreds of great activities, and they really help build vocabulary and grammar without my son noticing! I don't know how they can make this for the price.